فرمول انتخاب کلمه ها اصلی دستگاه لیزر دلخواه

در ابتدا لیست دستگاه لیزر جامعی از لغت ها مهم مورد نظرتان مهیا فرمایید , تعداد لغت ها اساسی دستگاه لیزر در این لیست محدودیتی ندارد . تا جایی که می توانید از منابع مختلف مانند سایت‌های رقیب در یافتن ایده‌های مناسب برای عبارات کلیدی سود بگیرید , غلط‌های املایی احتمالی را نظر فرمائید و عبارت‌های دو , سه و چهار کلمه‌ای را نیز در کلمات با اهمیت دستگاه لیزر خویش بگنجانید . در با صرفه سازی وبسایت یا به عبارتی دستگاه لیزر انتخاب کلمه ها مهم مطلوب نقش بسزایی را ایفا می‌نمایند پس زمانه کافی برای این کار صرف نمائید . لیست اول لغات کلیدی شما می تواند در حدود 300 یا این که 400 کلمه و واژه و عبارت را مشتمل بر شود که دستگاه لیزر برای نو کاران میتواند مناسب باشد دستگاه لیزر ولی اذن دهید که در کنار نیز این لیست را در توان امکان کوتاه کرده و لغت ها اساسی دلخواه را از در بین آنها گزینش کنیم .
ایجاد کرد لیست آخری لغات مهم

چک شاخص KEI

با سود از چوب جادویی دستگاه لیزر یعنی شاخص بازدهی لغات دارای اهمیت ( KEI &# ایران روتک ) دستگاه لیزر معین می‌شود که از هر واژه یا عبارت انتظار چه تعداد ورودی از موتورهای کاوش را می بایست داشته باشید . هرچقدر این شاخص بالاتر باشد عبارات دارای اهمیت دلخواه خیس هستند .

عوامل اثر گذار در کیفیت کلمه ها مهم دستگاه لیزر به شرح زیر است :
رابطه ( R : Relevance )

در واقع همان معیار رابطه کلمات مهم شما با مطالب موجود در صفحه و آن چیزی که به کاربران ارائه می دهید است .

ما کلمات مهم را با توجه به این فاکتور به سه مدل تقسیم می‌کنیم و براساس میزان ارتباط آن‌ها با سایت نمره ی 1 , 2 و یا این که سه برایشان مراد می‌کنیم و در یک ستون انقطاع در پوشه اکسل مقابل هر کلمه کلیدی یادداشت می‌کنیم .

1 برای ارتباط فراوان

2 برای ارتباط متوسط

3 برای ارتباط ناچیز